0 258 502 59 08 bilgi@ahmetsahinhacioglu.com Haftaiçi 08:00 - 18:00

İletişim

DİŞ HEKİMİ AHMET ŞAHİN HACIOĞLU

KAMERA İLE İZLEME VE GÖRÜNTÜ DEPOLAMA POLİTİKASI

 

BÖLÜM -1- Video Kamera İzleme Politikası’nın Amacı Ve Kapsamı

Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; kliniğin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve işyeri ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu tarafından Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

BÖLÜM -2- Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu’nun Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti Yürüttüğünün Belirlenmesi

Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla Aşağı Mah. Atatürk Bul. Fettahoğlu Meydan İş Merkezi No:13 Kat:3 D:9 Acıpayam/Denizli adresinde klinik giriş kısım, bekleme alanı ve hekim odasında bulunan güvenlik kamerası vasıtasıyla çalışanların takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Çalışan olarak kliniğe gelen kişilerin erişimine sunulan “Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu Çalışan Aydınlatma Metni” aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir, hasta giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Klinik tarafından güvenliğin sağlanması ve amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, yukarıda belirtilen bölgelerde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Hasta, potansiyel hasta ve ziyaretçi olarak kliniğe gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken misafirlerin erişimine sunulan “Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu Aydınlatma Metni” Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu Ziyaretçi Aydınlatma Metni” aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

BÖLÜM -3-Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Amacı

Klinik tarafından 7 gün 24 saat boyunca güvenliğin sağlanması, denetim amacıyla klinik giriş kısmı, bekleme kısmı ve hekim odasında güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

BÖLÜM -4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu’nun erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri Yetkili kamu kurum ve kuruluşların yürüttüğü adli süreçler haricinde herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmamaktadır.

BÖLÜM -5- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması

Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu, elde ettiği kamera kayıtlarını belirlediği veri güvenlik politikası çerçevesinde erişim imkânın sınırlı sayıda olduğu teknik birimlerde saklamaktadır ve olası saldırılara bilgi işletim sistemlerini kullanarak karşı önlem almaktadır. Bu tedbirler;

  • Kişisel ve özel kişisel veri yetki matrisi tutulmakta,
  • Bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmakta,
  • Saklama ve imha politikasına uygun imha süreçleri tanımlanmakta ve uygulanmakta,
  • Bilgi sistemleri güncel halde tutulmakta,
  • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmakta,
  • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları ve cihazları kullanılmakta,
  • Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak amacı ile, düzenli olarak tarama yapan ve tehlikeleri tespit eden güncel antivirüs ürünleri kullanılmaktadır

 

BÖLÜM -6- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları Klinik tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle 1 ay süreyle saklanmaktadır. 1 ayın geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

BÖLÜM -7- İzleme Politikası Hakkında İlgililerin Bilgilendirilmesi

Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu video kameralar ile izleme faaliyeti, çalışanlara, çalışan yakınlarına, tedarikçilere, hastalara, potansiyel hastalar ile ziyaretçilere aydınlatma politikası çerçevesinde bildirilmektedir. Bunun yanı sıra klinikte video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yer almaktadır.

 

Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu