0 258 502 59 08 bilgi@ahmetsahinhacioglu.com Haftaiçi 08:00 - 18:00

İletişim

Dental Care

Protez Tedavileri

Diş Protez Tedavisi:

Herhangi bir sebeple çekilmiş dişlerin ve ağız içi çevre dokularının yeniden oluşturularak, hastaya kaybetmiş olduğu; çiğneme, estetik, konuşma fonksiyonlarını yeniden kazandıran tedavilerdir.

Diş Protez Tedavi Seçenekleri:

Sabit Protezler: Dolgu ile restore edilemeyecek kadar fazla madde kaybı olan dişlerde, doku kaybının büyüklüğüne göre dişin bir bölümünü içine alan inley, onley restorasyonlar veya dişin tamamı küçültülerek kuron restorasyonu yapılabilmektedir. Bir veya daha fazla diş eksikliği olduğu durumlarda ise boşluğun iki tarafındaki dişler küçültülerek destek olarak kullanıldığı protezler köprü protezleri olarak adlandırılır. İnsanların sosyal hayatlarındaki değişimler, diş hekimliğindeki ilerleyen teknoloji ve protez tedavilerindeki gelişmeler hastaların estetik ve fonksiyonel beklentilerini artırmış, yaşam standartlarını yükseltmiştir. Özellikle estetik beklentinin artması ile alt yapıda kullanılan metal alaşımları yerini üstün estetik ve biyouyumlu materyallere bırakmıştır.

Zirkonyum Restorasyonlar: Yüksek dirence sahip, biyouyumlu, dayanıklı ve estetik restorasyonlardır. Zirkonyum oksitin doğal diş rengine yakın bir materyal olması ve kuvvetler karşısında en az onun kadar dayanıklı kalması sabit ve implant üstü protezlerde zirkonyum seramiklerin kullanılmasını yaygınlaştırmıştır. Işık geçirgenliği doğal dişin ışık geçirgenliğine yakın olduğu için metal destekli porselen kronlara nazaran daha estetik ve doğal bir görünüm sağlamaktadır.

Empress kuronlar: Metal veya zirkonyum oksit gibi alt yapı materyali kullanılmadan tamamı seramikten oluşan dayanıklılığı artırılmış ve ışık geçirgenliği oldukça iyi olan yüksek estetik özelliklere sahip restorasyonlardır.

 

Laminate Restorasyonlar: Dişlerdeki şekil, renk, form ve boyut bozukluklarını tedavi etmek için diş yüzeyinin minimal düzeyde aşındırılması sonucu elde edilen yaprak şeklindeki porselenlerin yapıştırılması ile elde edilen doğal dişe yakın oldukça estetik restorasyonlardır.

 

Hareketli Protezler:

Doğal dişin olduğu fakat sabit protez için yeteri kadar diş bulunmadığı durumlarda hastalara hem diş hem de dişeti dokularından destek alınarak yapılan ve hasta tarafından takılıp çıkarılabilen protezler bölümlü protezlerdir. Bölümlü protezlerde dişlerden destek almak için doğal dişlerin üzerine uzatılan kroşe olarak adlandırılan metal parçalar estetik görüntüyü bozmaktadır.  Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için hassas bağlantılı protezler yapılmaktadır.

 

Total Protezler: Hiç dişi olmayan hastalara yapılan ve tamamen dişeti dokusundan destek alınarak ağız içinde duran protezlerdir. Hastalar tarafından damak olarak da adlandırılan bu protezler hastalar tarafından takılıp çıkarılabilmektedir. Total protezler de bir tür hareketli protezdir.

İmplant Üstü Protezler:

İmplant üstü sabit protezler: Bir veya daha fazla implanttan destek alınarak yapılan, yapıştırılarak ya da vidalanarak sabit olarak kullanılan kuron veya köprü protezleridir. Özellikle birkaç diş eksikliklerinde eksik olan bölgeye yerleştirilerek komşu sağlam dişlerin zarar görmesini engellemektedir. Bu protezler metal seramik veya zirkonyumdan yapılabilmektedir.

İmplant üstü hareketli protezler: İmplant üstü hareketli protezler tam dişsizlikte çene kemiğine yerleştirilen 2, 3 veya 4 implant ile yapılan tedavi biçimidir. Bu protezler hem implantlar hem de dokular tarafından desteklenen protezlerdir. İleri derecede rezorbe olmuş çene kemiklerinde daha az sayıda implant ile özellikle hareketli protezlerin yerinden çıkması problemini ortadan kaldırmaktadır.

Hibrit protezler: İmplant teknolojisindeki hızlı gelişim ve implant tedavisinin yaygınlaşması hareketli protez kullanan hastalara sabit proteze geçebilme konforu sağlamıştır. Hibrit protezler denilen bu implant destekli protezler ile hastaların daha rahat bir şekilde kullanabileceği protezler yapılmaktadır. Hibrit protezler hasta tarafından çıkarılamayan, fakat gerektiği zaman hekim tarafından çıkarılabilen protezlerdir.